12 March - Round 2 NPL NSW Men's - Sutherland Sharks v Sydney United 58