13 March - Round 2 NPL NSW Men's - Sydney FC v Marconi Stallions