2 April - NPL NSW Mens - Round 5 - Marconi Stallions FC v Sydney Olympic FC