Round 6 - NPL NSW Sydney United 58 v Northbridge Bulls FC